Styrelse

Styrelse

Medlemmar:::


Thomas Allard                              Ordförande

Claes Johan Person                     Vice ordförande

Susanne Stopar                            Sekreterare

Eva Johansson Hallberg               Ledamot

Eva Johansson                             Ledamot


Rita Kirch                                      Suppleant

Per Mårtensson                            Suppleant


Lennart Danielsson                       Föreningsrevisor

Anders Junfalk                              Föreningsrevisor/suppleant


Marianne Eklund                          Valberedning

Birgitta Lundell Andersson           Valberedning

© Copyright 2015. All Rights Reserved