Styrelse

Styrelse

Medlemmar:::

 

Thomas Allard Ordförande

Claes Johan Person Vice ordförande

Susanne Stopar Sekreterare

Eva Johansson Hallberg Ledamot

Eva Johansson Ledamot

 

Rita Kirch Suppleant

Per Mårtensson Suppleant

 

Lennart Danielsson Föreningsrevisor

Anders Junfalk Föreningsrevisor/suppleant

 

Marianne Eklund Valberedning

Birgitta Lundell Andersson Valberedning

© Copyright 2015. All Rights Reserved